דוח מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל


הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה פועלת לעידוד הצמיחה של עסקים אלו בישראל. הסוכנות מסייעת בין היתר במימון עסקים באמצעות הקרן בערבות מדינה.

מדי שנה מפרסמת הסוכנות דוח אודות מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.

לקריאת הדוח לחץ כאן