הלוואה מהקרן בערבות מדינה

עסקים קטנים ובינוניים בישראל הם אלו שמהווים את מנוע הצמיחה של הכלכלה המקומית.

עסקים אלה מתקשים פעמים רבות לקבל הלוואה מהבנק בגלל הדרישה לביטחונות. לשם כך הקימה המדינה ביחד עם גופים נוספים קרנות לסיוע המציעות הלוואה לעסק חדש או הלוואה לעסק פעיל, בתנאים נוחים ועם דרישה מופחתת לביטחונות.

הלוואה בערבות מדינה הינה הלוואה בנקאית לכל דבר ועניין המיועדת לעסקים חדשים או לעסקים קטנים ובינוניים, עד מחזור הכנסות של 100 מיליון ₪ בשנה.

יתרונות הקרן בערבות מדינה:

√ הלוואה בסכום של עד ל-8 מיליון ש"ח

√ שיעורי הריבית הינם נמוכים - בין P+2% ל-P+3.5%

√ החזרי ההלוואה נפרסים על פני 5 שנים

√ קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בעד חצי שנה.

√ בטחונות נדרשים בשיעור של 25% מגובה ההלוואה

√ ההלוואה מיועדת ללקוחות כל הבנקים

קרא גם על הלוואה מקרן פועלים

מסלולי הלוואה מהקרן בערבות המדינה

מסלול עסק חדש

מיועד ליזם המעוניין לקבל הלוואה להקמת עסק חדש או הלוואה לפתיחת עסק

עסק חדש לעניין זה הינו עסק אשר טרם החל פעילות או שמחזור ההכנסות המצטבר לא עולה על 500 א' ש"ח

סכום מקסימלי

עד 500,000 ש"ח

ביטחונות

עד 300,000 ש"ח - 10% ביטחונות

על החלק שמעל 300,000 ש"ח - 25% ביטחונות

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

מסלול הון חוזר

הלוואה לעסקים בצמיחה אשר נדרשים למימון הפער התזרימי הנובע מהגדלת הפעילות: לקוחות, מלאי, יבוא, כוח אדם ומערך השיווק

סכום מקסימלי

עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מ' ש"ח - 500,000 ש"ח.

עסקים עם מחזור שנתי גבוה מ-6.25 מ' ש"ח - עד 8% מהמחזור.

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

מסלול השקעות

הלוואה לעסק אשר נדרש לבצע השקעה לצורך הרחבת העסק 

ניתן לקבל הלוואה לרכישת עסק עד לגובה של 35% מסך עלות הרכישה

סכום מקסימלי

עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מ' ש"ח - 500,000 ש"ח.

עסקים עם מחזור שנתי גבוה מ-6.25 מ' ש"ח - עד 8% מהמחזור.

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה

השקעה של 20% מסך תוכנית ההשקעה בטרם העמדת ההלוואה

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

מסלול השקעות בתעשייה

הלוואה לרכישת מכונות או ציוד ליצרנים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי.

ניתן לקבל הלוואה עד לסך של 90% מההשקעה או 15% ממחזור ההכנסות, הנמוך מביניהם.

סכום מקסימלי

עד 15 מיליון ש"ח

ביטחונות

עד 30% מסכום ההלוואה

ניתן לשעבד את הנכס שנרכש

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

פריסה של עד 12 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

מסלול ליצואנים

הלוואה לעסקים שהיקף היצוא בשנה הקודמת עמד על לפחות 250 א' דולר

סכום מקסימלי

עד 12% מהמחזור

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

מסלול לחקלאים

הלוואה לחקלאים שמחזור ההכנסות שלהם אינו עולה על 5 מ' ש"ח, אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון , מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

הגדרת חקלאי

יצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה (בענף הצמחי בלבד)

ביטחונות

עד 10% מסכום ההלוואה

רכישת פוליסת ביטוח מורחבת לנזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לזכות הבנק

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

עד 500 א' ש"ח בפריסה של עד 5 שנים

עד 750 א' ש"ח בפריסה עד 10 שנים, ניתן לקבל גרייס לחצי שנה

 

04

בקשת אשראי

כתיבה של בקשת אשראי מקצועית הכוללת:

סקירה על פעילות העסק

רקע על היזם

ניתוח פיננסי של מצב העסק

תחזית פיננסית ל-3 שנים

ועוד

03

איסוף החומר

ביקור שלנו אצלכם בעסק ואיסוף החומרים הנדרשים להכנת בקשת אשראי לקרן בערבות מדינה.

02

בדיקת סבירות

ביקור שלנו אצלכם בעסק ואיסוף החומרים הנדרשים להכנת בקשת אשראי לקרן בערבות מדינה.

01

בדיקת עמידה בתנאי הסף

קבלת הלוואה מהקרן בערבות מדינה כרוכה בעמידה במספר תנאי סף. בשיחה טלפונית קצרה עם נציג של מגדלור פיננסים תוכלו לבדוק את זכאותכם.

08

ועדת אשראי

במידה ויתקבל גם אישור מהבנק, תתקיים ועדה עם נציגים מטעם הגוף המתאם, הבנק ומשרד האוצר.

07

בדיקה ע"י הבנק

 

במידה ויתקבל אישור של הגוף המתאם (מלא או חלקי) הבקשה תעבור לבדיקת הבנק. המומחים של מגדלור פיננסים יסייעו לך לבחור בקפידה את הסניף מתוך היכרותנו עם עשרות סניפים ברחבי הארץ. 

06

בדיקה ע"י נציג הקרן

כלכלן מטעם הגוף המתאם מבצע בדיקה הכוללת ביקור בבית העסק ולאחריו מחליט אם לאשר (מלא או חלקי) או לדחות את הבקשה אנחנו נלווה אותך במהלך הביקור ונדאג להכין אותך אליו.

05

מילוי טפסים ותשלום אגרה

 

מלבד בקשת האשראי יש להגיש סט נוסף של טפסים אנחנו נדריך אותך כיצד יש למלא את הטפסים. בנוסף יש לשלם אגרה בסך 250 ש"ח לחשב הכללי עבור בדיקת הבקשה.

תהליך הגשת בקשה להלוואה

הלוואה מקרן פועלים לעסקים

קרן פועלים לעסקים הוקמה על ידי בנק הפועלים ובשיתוף עם כלל במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל (עד מחזור הכנסות של 50 מיליון ש"ח). מטרת הקרן לסייע לעסקים בקבלת מימון בתנאים אטרקטיביים, ובלוחות זמנים קצרים.

 

הלוואה מקרן פועלים לעסקים ניתנת למטרות הבאות:

1. הרחבת עסק קיים

2. פיתוח או תפעול שוטף (הון חוזר)

3. פירעון הלוואה/אשראי בבנק אחר

4. עסקים בהקמה

מסלולי ההלוואה מקרן פועלים לעסקים:

1. מסלול הון חוזר - לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי

2. מסלול השקעות - הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים

3. מסלול עסקים בהקמה - מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים

סכום ההלוואה המקסימלי מקרן פועלים לעסקים:

  • עסק בהקמה - עד 500 א' ₪

  • עסק עם מחזור עסקי שנתי עד 5 מ' ₪ -  עד 500 א' ₪

  • עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מ' ₪ ועד 25 מיליון ₪  - הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 2 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם

  • עסק עם מחזור עסקי שנתי של 25 מ' ₪ ועד 50 מיליון ₪  - הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 3 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם

תנאי ההלוואה מקרן פועלים לעסקים:

  • תקופת ההלוואה - עד 72 חודשים, ניתן לדחות את מועד התשלום הראשון (גרייס) עד ל-12 חודשים

  • בטחונות - ערבות אישית של הבעלים או של כל בעלי המניות בחברה הלווה. בטחונות נוספים בשיעור של 25% מסכום ההלוואה ו/או שעבוד הנכס/הציוד במקרים בהם ההלוואה נועדה למימון רכישת ציוד/נכס.

  • ריבית - בהתאם לשיקול דעת הבנק, הריבית על בסיס הפריים ולרוב תהיה אטרקטיבית יותר מזו של הקרן בערבות המדינה.

  • מענה מהיר - תוך 14 ימי עסקים

 
 
  • Facebook

השאר פרטים ואנו ניצור קשר בהקדם

שאנן 19 רמת גן, 5245219

TEL: 077-40-60-797

למען הסר ספק מגדלור פיננסים איננה הגוף המלווה.