top of page

גיוס אשראי מבנקים

על מנת להבטיח כי התהליך של קבלת הלוואה עסקית מהבנק יהיה מוצלח, חשוב להבין איך עובדת המערכת הבנקאית, וכיצד עלייך להתנהל מולה כבעל עסקאנחנו נשמח לסייע לך וללוות אותך לאורך כל תהליך גיוס האשראי מול הבנק. 

המומחים של מגדלור פיננסים הינם אנשי מקצוע מיומנים ובעל ניסיון רב במגוון תפקידים במערכת הבנקאית, מעורים בתהליכי קבלת ההחלטות בבנק, דוברים את השפה הבנקאית, ובעלי קשרים רבים עם עשרות סניפים ברחבי הארץ.

המערכת הבנקאית היא כיום מקור המימון העיקרי של עסקים בישראל. ברוב המקרים הבנקים יהוו אלטרנטיבה לאשראי בעלויות נמוכות יותר. הבנקים נוטים יותר לשמרנות ומכיוון שכך יאשרו הלוואות לעסקים המתאפיינים בחוסן כלכלי, שמציגים רווחיות והון עצמי בדוחות הכספיים ושיש ביכולתם להעמיד בטחונות.

ההתנהלות מול הבנק מצריכה ידע מקצועי רב ואנו נשמח להעמיד לרשותך את הידע והניסיון האישי שלנו מהמערכת הבנקאית וללוות אותך לאורך כל תהליך גיוס האשראי החל מכתיבת הבקשה והפניה אל הבנק ועד למשא ומתן על תנאי ההלוואה. כל זאת על מנת שהאשראי החדש ישמש כמקור לצמיחה של העסק.

בעל עסק, כאשר תפנה לבנק בבקשה לקבלת הלוואה השאלה הראשונה שתיתקל בה היא:

מה מטרת ההלוואה?


הבנק יאשר הלוואה לחברה רק עבור המטרות הבאות:

פעילות
השקעה
 • נכס לשימוש עצמי/מניב

 • שיפוץ חנות

 • רכישת מכונות

 • רכישת ציוד

 • רכישת רכבים

פעילות
השקעה
פעילות
שוטפת

(+) לקוחות​

(+) מלאי

(-) ספקים

(=) צרכי הון חוזר

פעילות
שוטפת

מימון לפעילות שוטפת

04

תנאי סחר

שינוי באשראי שניתן ללקוחות או בתנאי התשלום לספקים

03

גידול במלאי

שינויים במשך אחזקת המלאי (גלגול המלאי)

02

צמיחה

קיים גידול קבוע בהכנסות של החברה.

01

עונתיות

פעילות החברה מתאפיינת בעונתיות ויש עלייה בהכנסות בתקופה מסוימת במהלך השנה בהשוואה ליתר השנה.

הדרך הנכונה למממן את צרכי ההון החוזר היא מול הלוואות בזמן קצר למשל:

 • שילוב בין מסגרת אשראי להלוואות בזמן הקצר 

 • ניכיון שיקים / ניכיון חייבים (פקטורינג)

 • הלוואות למימון יבוא

פעמים רבות אנחנו נתקלים בחברות שנוטלות על עצמן הלוואות מתכלות למימון ההון החוזר – חשוב לציין שככל שההלוואה הולכת ומתכלה כך יגדל הלחץ התזרימי על החברה!

למימון הפעילות השוטפת הבנק יבקש בד"כ בטחונות כגון:

 • שש"כ – שעבוד שוטף כללי

 • שעבוד שיקים (שעבוד שטרות)

 • שעבוד חייבים (לקוחות)

 • שעבוד כרטיסי אשראי

 • ערבות בעלים

 

מימון לפעילות שוטפת יינתן כאשר לחברה יש הון חוזר חיובי, כלומר הפער שבין יתרת הלקוחות והמלאי גדול מיתרת הספקים:

(+)לקוחות +  שיקים לגבייה בניכוי מקדמות ללקוחות

(+) מלאי

(-) ספקים + שיקים לפירעון בניכוי מקדמות לספקים

(=) צרכי הון חוזר

 

צרכי ההון החוזר הינם דינמיים ויש לבחון אותם מדי תקופה. את הגידול בצרכי ההון החוזר החברה צריכה לממן או ע"י הרווחים שנצברו או ע"י הגדלת מסגרות האשראי. במידה ולא נערכים מראש לעלייה בצרכים הללו, חברה עלולה למצוא את עצמה נקלעת למצוקה תזרימית ומתקשה לשלם לספקים, עובדים וכו'.

הגידול בצרכי ההון החוזר נובע מ-4 סיבות:

מימון לפעילות השקעה

hammer.png

שיפוץ

factory.png

רכישת נכס

industrial-robot.png

רכישת ציוד

conveyor.png

רכישת מכונות

בכל בנק קיימת מדיניות בנוגע לאחוזי המימון שניתן לקבל עבור כל אחת מפעילויות ההשקעה. הבנק יבחן את יכולת ההחזר של החברה לגובה ההלוואה המבוקש על סמך התזרים הפנוי של החברה (הרווחים) וישווה את יכולת ההחזר למקובל בענף. כלומר – האם החברה יכולה לפרוע את חובותיה בפרק זמן סביר. בהתאם לכך יקבעו תנאי ההלוואה. בנוסף ליכולת ההחזר הבנק יבקש כביטחון שעבוד של הנכס אותו מממנים.

הלוואה לפעילות השקעה יכולה לשמש לרכישת נכס (לשימוש החברה או נכס מניב), רכישת מכונות, רכישת ציוד וכו'.

מימון פעילות השקעה יהיה באמצעות הלוואות בפריסה למספר שנים. בד"כ בין 3 ל-5 שנים למכונות וציוד, 5-10 שנים לנכס לשימוש עצמי, 10-15 שנים לנכס מניב.

בנק שנותן הלוואה לעסק שלך רוצה להיות סמוך ובטוח כי העסק מתנהל בצורה פיננסית נבונה. יועץ פיננסי שמדבר באותה השפה של הבנק ומכיר את הדרישות שנגזרות מהמדיניות של הבנק, יודע איך לבנות את בקשת האשראי בצורה מקצועית כך שתתאים לשפה הבנקאית.

כמו שלבית משפט לא חשבת ללכת ללא עורך דין – כך חשוב שתיקח איתך לבנק יועץ פיננסי.

למה הבנק סומך על היועץ?

bottom of page