top of page

הלוואה בערבות מדינה

מסלול לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה

הלוואות לעסקים שנפגעו ממשבר נגיף הקורונה

Image by Tim Mossholder

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט במשרד האוצר על הקמת מסלול הלוואות ייעודי לעסקים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה מהתפרצות הנגיף. המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקושי התזרימי וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

הקרן הייעודית מעמידה הלוואה לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה. ההלוואה מיועדת לצורך מימון הון חוזר וסיוע בקושי תזרימי שנוצר עקב משבר הקורונה.

 

יתרונות המסלול הייעודי להלוואות של המדינה לעסקים בקורונה:

√ הלוואה בסכום של עד ל-40% מההכנסות ב-2019

√ ריבית בשיעור של P+1.5% וללא עמלות

√ החזרי ההלוואה נפרסים על פני 5 שנים

√ דחיית תשלומי הקרן ב-12 חודשים (גרייס)

√ המדינה משלמת את הריבית במהלך השנה הראשונה

√ בטחונות נדרשים בשיעור של 5% מגובה ההלוואה

√ ההלוואה מיועדת ללקוחות כל הבנקים

מעוניינים לשמוע על מסלול הצלחה שלנו?

דירוג הגופים המממנים

דירוג הגופים המממנים

דירוג חוץ בנקאיים

1. ויזה כ.א.ל.

2. גמא

3. MAX

שיעור כמות האישורים

מדד המדרג את הגופים הממנים בקרן על פי שיעור הבקשות המאושרות מתוך כלל הבקשות שטופלו על ידי הגוף הממן

דירוג הבנקים

1. מזרחי

2. הבינלאומי

3. פועלים

  • יש הרבה יועצים בשוק, למה כדאי לי להגיש דרככם?"
    המומחים של מגדלור פיננסים צברו ניסיון בתחום האשראי מהמערכת הבנקאית ולקחו חלק פעיל בועדות האשראי של הבנק, לכן הם מכירים היטב את הקריטריונים שעל פיהם נבחנות הבקשות. הניסיון הזה מאפשר לנו להעריך את סיכויי ההצלחה כבר בשלב מוקדם של כתיבת בקשת האשראי ולשקף אותם ללקוח. כתיבה עניינית ונבונה של בקשת האשראי תגדיל את סיכויי ההצלחה לקבלת אישור להלוואה. עדיין לא בטוח? בשביל זה יצרנו את מסלול ההצלחה. במסלול ההצלחה תשלם רק לאחר קבלת אישור להלוואה. לא קיבלת - לא שילמת!
  • תוך כמה זמן אפשר לקבל הלוואה?
    לנו במגדלור פיננסיים מגוון רחב של פתרונות למימון העסק שלך. חלק מהפתרונות הללו מאפשרים לך לקבל הלוואה מהירה תוך 24-48 שעות בלבד. תהליך קבלת אישור להלוואה מהבנקים עשוי להימשך בין שבוע לחודש. תהליך קבלת הלוואה בערבות מדינה - כ-3 שבועות עד חודש. תהליך קבלת הלוואה חוץ בנקאית - בין מספר ימים לשבועיים. הכלל החשוב הוא לא לחכות, כבר ברגע שאתה כבעל עסק או מנהל כספים מזהה את הצורך, יש לפעול לקבלת אישור עקרוני למימון. תקופות חגים, סוף שנה קלנדרית וכד' עשויות להאריך את משך הזמן לקבלת אישור להלוואה. אתה מוזמן להתייעץ עם המומחים של מגדלור פיננסים ונוכל לעזור לך להעריך תוך כמה זמן הכסף יהיה אצלך בחשבון!
  • כמה כסף אני יכול לגייס?
    בין אם מדובר בהלוואה של 100 א' ש"ח או 100 מ' ש"ח יש לנו מגוון רחב של פתרונות למימון העסק שלך. יחד עם זאת ישנם מספר עקרונות שנקפיד לשמור עליהם למענך ולמען עתיד העסק: - קיימת הצדקה כלכלית לשימוש בכספי ההלוואה - לעסק יש יכולת לעמוד בהחזרי ההלוואות - איתנות העסק לא תיפגע כתוצאה מנטילת הלוואה נוספת

בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה והפגיעה הקשה שגרם לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל, החליטה המדינה על הקמת של קרן להלוואות לעסקים שנפגעו מהקורונה. מטרת הקרן להלוואות היא לסייע לעסקים קטנים, בינוניים ואפילו גדולים, אשר זקוקים לסיוע מהמדינה. מהי בעצם הלוואה בערבות המדינה? מדובר בהלוואה שניתן על ידי המערכת הבנקאית וגופים נוספים אשר נבחרו על  ידי המדינה ובמקום שהלווה יצטרך להעמיד בטחונות בגובה סכום ההלוואה, המדינה היא זו שערבה שבמידה והלווה לא יחזיר את ההלוואה אז הגוף המממן יקבל את הכסף מהמדינה. 

כאמור, מלבד המערכת הבנקאית בישראל, קיימים גופים נוספים אשר קיבלו אישור מהמדינה לתת הלוואה לעסקים שנפגעו בקורונה, מה שמאפשר להגדיל את אפשרויות המימון שניתן לקבל באמצעות הלוואה במסגרת הקרן. לקוח שסורב למשל על ידי הבנק שלו להלוואה, יכול לקבל את ההלוואה מכל אחד מהגופים האחרים שהמדינה אישרה להם לתת הלוואות לעסקים בגיבוי של ערבות המדינה.

עם פרוץ המשבר עסקים רבים סורבו על ידי המערכת הבנקאית בטענה שהם נמנים על ענף בסיכון גבוה. לשם כך המדינה יצרה מסלול מוגבר המיועד במיוחד לעסקים בענפים בעלי רמת סיכון גבוהה יותר כמו: ענף המסעדות, אולמות אירועים, אופנה, קבלנים וכדומה.

bottom of page