הלוואה בערבות מדינה

מסלול לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה

הלוואות לעסקים שנפגעו ממשבר נגיף הקורונה

Image by Tim Mossholder

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט במשרד האוצר על הקמת מסלול הלוואות ייעודי לעסקים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה מהתפרצות הנגיף. המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקושי התזרימי וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

הקרן הייעודית מעמידה הלוואה לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה. ההלוואה מיועדת לצורך מימון הון חוזר וסיוע בקושי תזרימי שנוצר עקב משבר הקורונה.

 

יתרונות המסלול הייעודי להלוואות של המדינה לעסקים בקורונה:

√ הלוואה בסכום של עד ל-40% מההכנסות ב-2019

√ ריבית בשיעור של P+1.5% וללא עמלות

√ החזרי ההלוואה נפרסים על פני 5 שנים

√ דחיית תשלומי הקרן ב-12 חודשים (גרייס)

√ המדינה משלמת את הריבית במהלך השנה הראשונה

√ בטחונות נדרשים בשיעור של 5% מגובה ההלוואה

√ ההלוואה מיועדת ללקוחות כל הבנקים

מעוניינים לשמוע על מסלול הצלחה שלנו?

דירוג הגופים המממנים

 

דירוג חוץ בנקאיים

1. ויזה כ.א.ל.

2. גמא

3. MAX

שיעור כמות האישורים

מדד המדרג את הגופים הממנים בקרן על פי שיעור הבקשות המאושרות מתוך כלל הבקשות שטופלו על ידי הגוף הממן

דירוג הבנקים

1. מזרחי

2. הבינלאומי

3. פועלים

שאלות נפוצות

תוך כמה זמן אפשר לקבל הלוואה?


תהליך אישור ההלוואה הוא מהיר והקריטריונים שנקבעו לגופים המממנים הם עד 7 ימי עסקים.
אם קיבלתי הלוואה רק על חלק מהסכום לו אני זכאי - ניתן לבקש הלוואה נוספת?


כן, ניתן להגיש בקשה להלוואה משלימה גם פעם שנייה ושלישית ועד לסכום התקרה של 40% ממחזור ההכנסות של העסק בשנת 2019. ניתן להגיש בקשה להשלמה מיד לאחר קבלת ההלוואה המקורית ובלבד שההלוואות מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים התקבלו מעד שני בנקים או גופים מממנים לכל היותר.
כמה כסף אני יכול לגייס?


עד 40% ממחזור ההכנסות של העסק ב-2019 ועד ל-20 מ' ש"ח. אם העסק הוקם במהלך 2019 ואילך - צור קשר עם המומחים שלנו על מנת לקבוע את סכום ההלוואה המקסימלי
בקשתי להלוואה נדחתה, מה ניתן לעשות?


ניתן לפנות לכל גוף מממן אחר - קחו בחשבון שישנם גופים שנוטים לדחות בקשות בקלות יתר, לכן מומלץ להתעדכן עם המומחים שלנו על מנת לברר לאן כדאי להגיש בקשה נוספת. כמו כן, ביום 21 ביוני נפתח מסלול ייעודי לעסקים בסיכון מוגבר שטרם רבות להגדלתהסיוע הניתן על ידי משרד האוצר לעסקים נוספים.
בקשתי נדחתה, האם ניתן לערער על ההחלטה?


לא, אך ניתן להגיש בקשה חדשה לכל גורם מימון אחר אשר קיבל אישור מהמדינה לתת הלוואה מסוג זה.
קיבלתי הלוואה מהקרן בערבות מדינה במסלול הרגיל, האם ניתן לגשת גם למסלול קורונה?


כן, אין קשר בין המסלולים הרגילים של הקרן בערבות מדינה למסלול הייעודי לקורונה.
חזרו לי שיקים בתקופת הקורונה, האם יש סיכוי שאקבל?


כן, חלק מהגופים מתייחסים בהבנה לקשיים שנוצרו במהלך הסגר הראשון והשני ומתעלמים מהשיקים שחזרו בתקופת הקורונה. מומלץ להתייעץ עם המומחים שלנו לאיזה גופים לפנות.
אם יש לי חשבון מוגבל, אפשר לקבל הלוואת במסלול קורונה?


לא, לקוחות בעלי חשבון מוגבל אינם יכולים לקבל הלוואה בערבות המדינה.

בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה והפגיעה הקשה שגרם לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל, החליטה המדינה על הקמת של קרן להלוואות לעסקים שנפגעו מהקורונה. מטרת הקרן להלוואות היא לסייע לעסקים קטנים, בינוניים ואפילו גדולים, אשר זקוקים לסיוע מהמדינה. מהי בעצם הלוואה בערבות המדינה? מדובר בהלוואה שניתן על ידי המערכת הבנקאית וגופים נוספים אשר נבחרו על  ידי המדינה ובמקום שהלווה יצטרך להעמיד בטחונות בגובה סכום ההלוואה, המדינה היא זו שערבה שבמידה והלווה לא יחזיר את ההלוואה אז הגוף המממן יקבל את הכסף מהמדינה. 

כאמור, מלבד המערכת הבנקאית בישראל, קיימים גופים נוספים אשר קיבלו אישור מהמדינה לתת הלוואה לעסקים שנפגעו בקורונה, מה שמאפשר להגדיל את אפשרויות המימון שניתן לקבל באמצעות הלוואה במסגרת הקרן. לקוח שסורב למשל על ידי הבנק שלו להלוואה, יכול לקבל את ההלוואה מכל אחד מהגופים האחרים שהמדינה אישרה להם לתת הלוואות לעסקים בגיבוי של ערבות המדינה.

עם פרוץ המשבר עסקים רבים סורבו על ידי המערכת הבנקאית בטענה שהם נמנים על ענף בסיכון גבוה. לשם כך המדינה יצרה מסלול מוגבר המיועד במיוחד לעסקים בענפים בעלי רמת סיכון גבוהה יותר כמו: ענף המסעדות, אולמות אירועים, אופנה, קבלנים וכדומה.