top of page

כיצד עסק עונתי מתמודד עם בעיית תזרים המזומנים?

עסקים עונתיים אשר עיקר המכירות שלהם מרוכזות בחודשים מסוימים בשנה אינם בעלי תזרים מזומנים קבוע. הדוגמה הכי נפוצה היא בענף המזגנים, הביקוש בחודשי הקיץ גבוה מאוד ובחודשי החורף כמעט ואין עבודה. במהלך החורף רוכשים מלאים גדולים לקראת הקיץ, משלמים לספקים אבל עדיין אין כמעט הכנסות, ולכן במהלך החורף עסקים בענף המזגנים צורכים יותר אשראי מאשר בקיץ. קיימות הרבה מאוד דוגמאות:

חנות לבגדי-ים, חברות תיירות, טחנות קמח, חקלאים ועוד. אולם, העובדה שהעסק שלך עונתי אינה מעידה על-כך שהוא אינו רווחי. לעסקים עונתיים קיים פוטנציאל להיות רווחיים ביותר. ניהול תזרים המזומנים הוא אחד האתגרים הגדולים בניהול עסק עונתי. בעוד שעסקים עונתיים מסוימים יכולים להיות סגורים "לא בעונה" ולחסוך בהוצאות, מרבית העסקים צריכים להישאר פתוחים ולמצוא דרכים לנהל את תזרים המזומנים שלהם במהלך כל השנה. תזרים מזומנים לא סדיר דורש ניהול תקציב קפדני בכדי לא להפריז בהוצאות בחודשים בהם ההכנסות גבוהות והתזרים העודף גבוה. אולם, גם עסקים המנהלים את התזרים באופן אפקטיבי, לעיתים נתקלים בקושי לממן את הפעילות שלהם בחודשים החלשים.


אם כך אז מה צריך לעשות?

בדרך כלל כשתפנה אל הבנק תתבקש להציג את הדוחות המבוקרים האחרונים ומאזן בוחן לשנה החולפת. כאן מתחילה הבעיה, הדוחות מציגים נתונים מאזניים נכון לסוף חודש דצמבר. בעסקים עונתיים לא תמיד צרכי האשראי מגיעים לשיא בחודש דצמבר וכך נוצר מצב שהבנק מאשר מסגרות שבמהלך השנה לא יספיקו והעסק יתקע במהלך השנה.


ניתוח של הצרכים של העסק לאורך כל חודשי השנה, גוזרים תמונת מצב ברמה רבעונית או חודשית ומנתחים מתי התקופה שבה העסק צריך לנצל אשראי במקסימום. על זה גוזרים את התחזית של העסק לצמיחה בשנה הקרובה ובונים תמהיל אשראי שכולל הלוואת גישור לעונה, כלומר לאורך כל השנה מסגרות האשראי יהיו קבועות ובזמן שהעסק צריך להתכונן לקראת שיא תוכל לנצל את הלוואת הגישור עד שההכנסות מהתקופה החזקה של העונה יפרעו את הגישור.


Commenti


bottom of page