top of page

הלוואות לעסקים במשבר נגיף הקורונה

מיד עם פרוץ משבר נגיף הקורונה והסגר שהוטל על מדינת ישראל, הודיעה הממשלה על תוכנית סיוע לעסקים. רבים באו בטענות ליעילותה של תוכנית הסיוע (ובצדק) אך על כלי אחד אין ויכוח – מסלול הלוואות ייחודי לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה. המסלול להלוואות לעסקים שנפגעו ממשבר נגיף הקורונה מציע לבעלי עסקים הלוואה בתנאים משופרים בצורה משמעותית ביחס להלוואות זהות (כמעט ללא בטחונות). על אף שהלוואה צריך להחזיר (בשונה מהמענקים שניתנו) זהו הכלי היחידי שהזרים למשק סכומים גבוהים של כסף לבעלי עסקים רבים ואפשר להם לשרוד את הסגר הראשון.


הלוואות לעסקים קורונה, קרן קורונה, הלוואת קורונה
הלוואות לעסקים בזמן משבר נגיף הקורונה

במסגרת ההלוואה לבעלי עסקים במשבר הקורונה המדינה מציעה לגופים המממנים ערבות מדינה כמעט בגובה כל ההלוואה ואף משלמת בעצמה לגוף המממן את הריבית בשנה הראשונה של ההלוואה.

בעלי עסקים שיראו פגיעה שנגרמה בעקבות משבר נגיף הקורונה זכאים לקבל עד 40% ממחזור ההכנסות בשנת 2019 או עד 16% מההוצאות לעסקים שהוקמו לאחר 2020. את ההלוואה ניתן לפרוס עד 5 שנים כאשר בשנה הראשונה אין החזרים של קרן (גרייס) ואת החזרי הריבית המדינה משלמת. הדבר בא על מנת להקל על עסקים לעבור את תקופת המשבר ולהתאים את העסק למציאות החדשה שנוצרה.

הייחודיות של ההלוואה לעסקים במסלול קורונה היא שבעל העסק לא נדרש לספק בטחונות מוחשיים למעט פקדון בגובה של 5% מסך ההלוואה וערבות בעלים. הריבית על ההלוואה היא P+1.5% וללא עמלות נוספות, כך שבהחלט באופן גורף ניתן להגיד שעבור 95% מהעסקים בישראל לא היה באפשרותם לקבל עד היום הלוואה עם כל כך מעט בטחונות בריבית כל כך נמוכה. לשם השוואה בקרן בערבות מדינה הרגילה הריביות נעות בין P+2%-P+3.5% ובעל העסק נדרש לפקדון של 25% מגובה ההלוואה!!!

ההלוואות בערבות המדינה לעסקים שנפגעו בקורונה פתוחות לכל הבנקים ובנוסף לגופי מימון נוספים שקיבלו אישור ממשרד האוצר, ככה שבעל עסק יכול לקבל הלוואה גם אם סורב בבנק שלו ולקבל אשראי שהוא מחוץ למסגרת הבנקאית.

חשוב לשים לב, כי כאשר מגישים בקשה, יש להוכיח קשר שהעסק נפגע ממשבר הקורונה (למשל ירידה בהכנסות, אך לא רק) ולהציג תחזית עסקית שמראה כיצד העסק יוצא מהמשבר ומסוגל להחזיר את ההלוואה.

שימו לב שגם עסק שכבר קיבל הלוואה, יכול לבקש השלמה עד למקסימום של 40% ממחזור ההכנסות. גם עסק שסורב, יכול לגשת ללא הגבלה לגופים אחרים הפועלים במסגרת הקרן. אך יחד עם זאת, כל סירוב פוגע בסיכויים לקבל אישור מגורם אחר, לכן מומלץ להיעזר ביועץ פיננסי מנוסה בהגשה של בקשות כאלה על מנת לבחור את הגוף המממן הכי נכון עבור העסק שלכם ובכדי שהתוכנית העסקית תתן מענה לכל מה שהבנק מחפש לראות על מנת לאשר את ההלוואה.

אנחנו מזמינים אתכם לפנות עוד היום למומחים שלנו ולקבל ייעוץ בנושא הגשת בקשה להלוואה במסלול הקורונה: 077-40-60-797

Comments


bottom of page