top of page

הלוואה חוץ בנקאית לעסקים


קיימים 2 אפיקים עיקריים להלוואות: ההלוואות הבנקאיות וההלוואות החוץ בנקאיות.

לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות משלו וכל עסק צריך לבחור באפיק המתאים לו כך שהיתרונות יעלו על החסרונות.


הלוואה בנקאית היא הלוואה המוצעת לחברה או לעסק על ידי גוף בנקאי.

הלוואה חוץ בנקאית היא הלוואה אשר מוצעת על ידי גופים שאינם בנק כגון: חברות הליסינג, חברות ביטוח, חברות האשראי, קרנות וכן הלאה.

כאשר פונים לגוף חוץ בנקאי חשוב לשים לב כי הוא פועל ברישיון ובאישור משרד האוצר לתת אשראי.


הלוואה חוץ בנקאית, הלוואה מהירה, הלוואה לעסקים
הלוואה חוץ בנקאית

כאשר המומחים שלנו בוחנים את מקור המימון המועדף לעסק בין הגופים המלווים השונים, ישנם מספר פרמטרים שנלקחים בחשבון:

  • מטרת ההלוואה – אם מדובר בהלוואה לגישור ולתקופה קצרה והעסק זקוק לה באופן מיידי אחרת עלול להיגרם נזק כמו שיקים חוזרים או פגיעה ביחסים עם ספק מוביל, אז ייתכן ונעדיף לפנות לגוף חוץ בנקאי. אם מדובר במימון להון חוזר או להשקעה ובתכנון לעתיד ולא צורך מיידי נעדיף לפנות לבנק.

  • בטחונות – הלוואה בנקאית תדרוש מבעל העסק לרוב להעמיד בטחונות כמו נכס, שעבוד שוטף, פיקדון ועוד. במרבית המקרים, הפונים לקבלת הלוואה בנקאית יידרשו להציג ערובות גבוהות בהרבה, מאשר המבקשים ללוות מגוף חוץ בנקאי. במקרים מסוימים, בחברות חוץ בנקאיות תוכלו להציג כבטחונות אמצעים שאינם בהכרח מקובלים על ידי הגופים הבנקאיים.

  • גמישות – הלוואה מבנק לרוב, תתבצע במתכונת ידועה מראש וכל חריגה מכך תצריך סבב אישורים מהמנהלה מה שעשוי לקחת זמן רב. הלוואה חוץ בנקאית גמישה הרבה יותר, וניתן לקיים דו שיח מול הסמכות המאשרת את ההלוואה על מנת להתאים אותה ליכולת של הלווה ולתפור את החזר ההלוואה למידותיו.

  • עלויות – לרוב הלוואה חוץ בנקאית תהיה יקרה יותר מהלוואה בנקאית, יחד עם זאת לעיתים כאשר הלקוח אינו מדורג ברמת סיכון נמוכה בבנק יתכן והתמחור סיכונים של הבנק יהפוך את ההלוואה ליקרה מדי. כמו כן תמיד יש לקחת בחשבון את הבטחונות שהלווה משעבד לבנק ולשקלל אותם בתוך מערך הסיכון כך שגם לריביות של הלוואה בנקאית ישנה תחרות מהגופים החוץ בנקאיים.


בדיוק בשביל זה יש יועצים

כדי לבחור את גוף המימון הנכון ביותר עבורך ולסייע לך לשפר את הסיכויים לקבלת אישור להלוואה, פנה ליועץ שמכיר את גופי המימון ואת היתרונות והחסרונות של כל אחד ויכול לעזור לך לבחור את האפשרות הטובה ביותר מבין כל האפשרויות שעומדות בפניך.

למומחים של מגדלור פיננסים הכרות עם מאות אנשי אשראי מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית ונשמח לסייע לך לקבל את ההלוואה הטובה ביותר עבורך.

Comentarios


bottom of page