top of page
לוגו שחור.tiff

גיוס אשראי לעסקים

הלוואות בערבות המדינה

המומחים של מגדלור פיננסים עובדים עם למעלה מ-20 קרנות וגופים חוץ בנקאיים. כולל הקרן בערבות המדינה, קרן עוגן, קרנות הסוכנות היהודית, BTB ועוד.

קרן בערבות המדינה, הלוואה בערבות המדינה, גיוס אשראי לעסקים, הלוואות לעסקים, הלוואה לעסק חדש, מימון לעסקים, פתרונות מימון לעסקים, הלוואות, עסק חדש, יועץ עסקי, יועץ פיננסי, הלוואות לעסק, איך לקבל הלוואה מהבנק?, איך מקבלים הלוואה מהמדינה, גיוס הלוואה מהבנק, גיוס אשראי מהבנק, הלוואה חוץ בנקאית, מימון חוץ בנקאי.

        תהליך מקצועי ומהיר חוסכים ממך בירוקרטיה

        אחוזי הצלחה גבוהים מעל 90% הצלחה

        מבחר מקורות מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים

        מגוון של פתרונות פיננסים במקום אחד

        עובדים עם כל הבנקים ולמעלה מ-20 קרנות

        תשלום על בסיס הצלחה מביאים לך תוצאות

Pink%20Hour_edited.jpg
הצעד הראשון מתחיל כאן

מה תקבל מאיתנו?

04

 ליווי העסק בתהליך עד לקבלת האישור להלוואה

03

 הכנת תכנית עסקית  לגורמי המימון הרלוונטיים

02

בחינת תמהיל האשראי האופטימלי וגורמי המימון הרלוונטיים

01

ניתוח נתוני העסק ובחינת סיכויי ההצלחה

לקוחות ממליצים

profile%201_edited.jpg

— משה מרגוליס, קונים בקל

"המומחים של מגדלור מקצוענים לגמרי, הצליחו לעזור לי לקבל הלוואה מהבנק לפתוח את העסק שתמיד חלמתי עליו"

יוליה קוסמטיקס.jpg

— יוליה סוקולוב, יוליה קוסמטיקס

"בעזרת מגדלור פיננסים קיבלתי הלוואה בשביל להרחיב את העסק, תודה במיוחד לאיציק על השירות והסבלנות. אני אישית לא האמנתי שהבנק יבוא לקראתי ככה."

מסלולי הלוואה

מסלול לעסקים שנפגעו בקורונה

הלוואה בערבות המדינה המיועדת לסיוע לעסקים להתמודד עם הקושי התזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. בעלי עסקים שנפגעו במהלך תקופת הקורונה יכולים להגיש בקשה להלוואה מהקרן בערבות המדינה עד לניצול מלוא הזכאות, גם אם קיבלו כבר הלוואה בעניין זה. במסלול זה הריבית היא P+1.5%, כאשר בשנה הראשונה המדינה משלמת את הריבית.

סכום מקסימלי

עד 30% מהמחזור השנתי ועד 20 מיליון ש"ח

ביטחונות

פיקדון בגובה 5% מסכום ההלוואה

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בשנה (גרייס)

Image by CDC

מסלול עסק חדש

מסלול זה מיועד ליזם המעוניין לקבל הלוואה מהקרן בערבות המדינה להקמת עסק חדש או הלוואה לפתיחת עסק. עסק חדש לעניין זה הינו עסק אשר טרם החל פעילות או שמחזור ההכנסות המצטבר לא עולה על 500 א' ש"ח.

סכום מקסימלי

עד 500,000 ש"ח

ביטחונות

עד 300,000 ש"ח - 10% ביטחונות

על החלק שמעל 300,000 ש"ח - 25% ביטחונות

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

הלוואה לעסק חדש

מסלול הון חוזר

הלוואה מהקרן בערבות המדינה לעסקים בצמיחה אשר נדרשים למימון הפער התזרימי הנובע מהגדלת הפעילות: לקוחות, מלאי, יבוא, כוח אדם ומערך השיווק

סכום מקסימלי

עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מ' ש"ח - 500,000 ש"ח.

עסקים עם מחזור שנתי גבוה מ-6.25 מ' ש"ח - עד 8% מהמחזור.

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

הלוואה לעסקים בצמיחה

מסלול השקעות

הלוואה לעסק אשר נדרש לבצע השקעה לצורך הרחבת העסק 

ניתן לקבל הלוואה לרכישת עסק עד לגובה של 35% מסך עלות הרכישה

סכום מקסימלי

עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מ' ש"ח - 500,000 ש"ח.

עסקים עם מחזור שנתי גבוה מ-6.25 מ' ש"ח - עד 8% מהמחזור.

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה

השקעה של 20% מסך תוכנית ההשקעה בטרם העמדת ההלוואה

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

 

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

הלוואה להרחבת עסק קיים

מסלול השקעות בתעשייה

הלוואה לרכישת מכונות או ציוד ליצרנים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי.

ניתן לקבל הלוואה עד לסך של 90% מההשקעה או 15% ממחזור ההכנסות, הנמוך מביניהם.

סכום מקסימלי

עד 15 מיליון ש"ח

ביטחונות

עד 30% מסכום ההלוואה,

ניתן לשעבד את הנכס שנרכש

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

 

תקופת הלוואה

פריסה של עד 12 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

מימון לרכישת מכונות, מימון לרכישת ציוד

מסלול ליצואנים

הלוואה לעסקים שהיקף היצוא בשנה הקודמת עמד על לפחות 250 א' דולר

סכום מקסימלי

עד 12% מהמחזור

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה,

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

הלוואה ליצואנים

מסלול לחקלאים

הלוואה לחקלאים שמחזור ההכנסות שלהם אינו עולה על 5 מ' ש"ח, אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון , מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

חקלאי - יצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה (בענף הצמחי בלבד).

סכום מקסימלי

עד 750 א' ש"ח

ביטחונות

עד 10% מסכום ההלוואה

רכישת פוליסת ביטוח מורחבת לנזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לזכות הבנק

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

 

תקופת הלוואה

עד 500 א' ש"ח בפריסה של עד 5 שנים

עד 750 א' ש"ח בפריסה עד 10 שנים, ניתן לקבל גרייס לחצי שנה

הלוואות לחקלאים
bottom of page