top of page

 מכוונים אותך להצלחה

מדריך איסוף חומרים

למומחים של מגדלור פיננסים ניסיון עשיר בגיוס אשראי לאלפי עסקים בישראל.

אנחנו מלווים עסקים בתהליך גיוס האשראי הן מהמערכת הבנקאית והן מהמערכת החוץ בנקאית.

תהליך איסוף החומרים הוא השלב הקריטי לצורך הגשת הבקשה לגוף המממן, לכן חשוב שכל החומרים יתקבלו בהתאם לדרישות. על מנת לסייע להצלחת התהליך ריכזנו עבורך מדריכים כיצד יש לאסוף כל אחד מהחומרים ולאלה דברים חשוב לשים לב!

מדריכים לאיסוף נתונים בנקאיים

תצהירים

bottom of page